Acció

Part alíquota del capital socila d'una societat anòmina. Es un títo que representa la propietat d'una part d'aquesta societat. Generalment les accions es transmeten lliurement i otorguen drets econòmics i polítics al seu titular (accionista)