Fons d' Inversión en actius del Mercat Monetari (FIAMM)

Fons d'Inversió que inverteix en actius del mercat monetari i, per tant, per definició de baixa volatilitat.