I.I.C.(Institució d'Inversió Col.lectiva)

Nom genèric que es dóna a tota la família de vehiches financer-fiscals que integren la indústria de l'estalvi col.lectiu (Fons d'Inversió, Societats d'Inversió, etc.)