Borsa de valors
Mercat organitzat on es negocien (compren i venen) fonamentalment actius de renda variable com les accions. També es negocien títols de renda fixa com obligacions i bons, i també altres tipus d'actius financers.