banner_prodyserv

Cobrim totes les necessitats financeres

que un particular o empresa pugui tenir al llarg de la seva vida


Mercat de valors

Instruments de renda variable.

A través d'un contracte de gestió amb una de les nostres entitats col.laboradores, gestionem la seva cartera d'accions nacionals i internacionals d'una forma àgil i professional amb un cost molt competitiu i supeditat a l'obtenció de beneficis.

  • Accions cotitzades a Borsa o no cotitzades.
  • Drets de subscripció i assignació gratuïta d'accions.
  • Participacions en FIM i FIAMM
  • Accions de SICAV
  • Participacions o accions en IIC extranjeras

Si desitja més informació, si us plau premi aquí.

Instruments de renda fixa

Valors negociables que emeten les empreses i les institucions públiques i que representen préstecs que aquestes entitats reben dels inversors.

  • Deute públic: Lletres del Tresor, bons i obligacions de l'Estat, Deute Autonòmic i d'altres organismes públics.
  • Renta fija privada: Pagarés d'empresa, bons i obligacions, bons i obligacions convertibles, cèdules hipotecàries, titulacions, etc
  • Participacions preferents
Si desitja més informació, si us plau premi aquí.