Desapalancament

El fet de reduir el seu endeutament.